Akreditiranje je zaključeno.
Zadnji rok za oddajo e-prošnje za izdajo novinarske akreditacije je bil 3. januar 2018.